Delegaţia Permanentă Interministerială pentru Siguranţă Rutieră

Conform Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră publicată in M.OF. nr. 635 din 3 septembrie 2008, în cadrul C.I.S.R. funcţionează Delegaţia Permanentă Interministerială pentru Siguranţă Rutieră – D.P.I.S.R., alcătuită din experţi ai autorităţilor publice reprezentate in C.I.S.R.