DPISR - Organizare şi funcţionare

Conform Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră publicată in M.OF. nr. 635 din 3 septembrie 2008, în cadrul C.I.S.R. funcţionează Delegaţia Permanentă Interministerială pentru Siguranţă Rutieră – D.P.I.S.R., alcătuită din experţi ai autorităţilor publice reprezentate in C.I.S.R.

Activitatea D.P.I.S.R. are în vedere:

 1. creşterea siguranţei infrastructurii şi a semnalizării rutiere, îndeosebi în zonele de risc sau punctele negre, eliminarea punctelor negre, reabilitarea localităţilor liniare, construirea de pasaje denivelate sau de rute ocolitoare;
 2. sistematizarea traficului în zonele urbane şi adiacente, având în vedere creşterea gradului de siguranţă rutieră şi armonizarea intereselor tuturor participanţilor la trafic (utilizatori vulnerabili, autovehicule, transport public), protecţia mediului şi a sănătăţii cetăţenilor;
 3. limitarea vitezei pe toată reţeaua de drumuri publice şi, îndeosebi, în localităţile liniare, aflate de-a lungul drumurilor naţionale, europene, în oraşe şi în zonele rezidenţiale;
 4. îmbunătăţirea supravegherii circulaţiei şi dotarea cu mijloace tehnice automate în acest scop;
 5. identificarea şi înlăturarea cauzelor accidentelor rutiere prin studii şi investigaţii ale echipelor multidisciplinare de analiză a modului de producere a acestora;
 6. îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai siguranţei rutiere: rata de purtare a centurii de siguranţă, viteza medie de deplasare, rata de folosire a luminii de întâlnire pe timp de zi şi altele asemenea şi a indicatorilor de risc: număr de victime raportat la populaţie, parc auto, milioane vehicul-kilometru;
 7. îmbunătăţirea calităţii inspecţiilor tehnice periodice şi eliminarea din trafic a vehiculelor care nu mai corespund normelor de siguranţă a circulaţiei;
 8. îmbunătăţirea predării în şcoli a cunoştinţelor privind siguranţa circulaţiei şi introducerea formelor moderne de educaţie cu mijloace multimedia, îndeosebi pentru copii şi tineret, îmbunătăţirea mijloacelor de pregătire şi reabilitare a conducătorilor auto, asigurarea permanenţei campaniilor de comunicare şi sensibilizare a publicului, cu ajutorul massmediei;
 9. îmbunătăţirea operativităţii şi calităţii primului ajutor medical acordat victimelor evenimentelor rutiere, prin îmbunătăţirea managementului comun al intervenţiei factorilor implicaţi în această acţiune şi introducerea de dotări moderne, inclusiv logistice;
 10. armonizarea reglementărilor naţionale privind siguranţa activă şi pasivă a vehiculelor rutiere şi protecţia mediului de către acestea, în acord cu directivele Uniunii Europene, cu reglementările Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi sprijinirea implementării noilor tehnologii din domeniul siguranţei rutiere;
 11. încurajarea cercetărilor şi a colaborării internaţionale din domeniul siguranţei rutiere, în cadrul programelor de consultanţă şi auditare, pentru stabilirea de soluţii moderne în domeniul siguranţei rutiere, conforme cu bunele practici la nivel mondial;
 12. încurajarea parteneriatelor public-private între instituţii ale statului, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, companii private care au ca scop reducerea numărului de accidente rutiere;
 13. îmbunătăţirea finanţării siguranţei rutiere;
 14. diseminarea informaţiei privitoare la siguranţa rutieră prin intermediul paginilor web, editării de broşuri, cursurilor de formare şi conferinţelor de specialitate.

Activitatea D.P.I.S.R. este permanentă şi se desfăşoară la sediul Ministerului Transporturilor, sub coordonarea secretarului de stat pentru transporturi rutiere. La întâlnirile grupurilor de lucru ale D.P.I.S.R. pot fi invitaţi ca membri, fără drept de vot, specialişti şi experţi din universităţi sau institute de cercetare, experţi din organizaţii neguvernamentale, din companii publice sau private interesate în problemele siguranţei rutiere.