Grupuri de lucru

În structura C.I.S.R. funcţionează Delegaţia Permanentă Interministerială pentru Siguranţă Rutieră. Activitatea D.P.I.S.R. constă în întâlnirile grupurilor de lucru, este permanentă şi se desfăşoară la sediul Ministerului Transporturilor, sub coordonarea secretarului de stat pentru transporturi rutiere;

La întâlnirile grupurilor de lucru ale D.P.I.S.R. pot fi invitaţi ca membri, fără drept de vot, specialişti şi experţi din universităţi sau institute de cercetare, experţi din organizaţii neguvernamentale, din companii publice sau private interesate în problemele siguranţei rutiere.

Fiecare grup de lucru are un preşedinte ales prin vot deschis de către membrii D.P.I.S.R. şi un secretar din cadrul Secretariatului C.I.S.R.

Grupurile de lucru sunt urmatoarele:

  1. Grupul de lucru pentru colectare şi analiză a datelor şi informare publică
  2. Grupul de lucru pentru infrastructură şi semnalizare rutieră
  3. Grupul de lucru pentru educaţie rutieră
  4. Grupul de lucru pentru supravegherea circulaţiei rutiere
  5. Grupul de lucru pentru dezvoltare urbană, mediu şi sănătate
  6. Grupul de lucru pentru intervenţia în caz de accident
  7. Grupul de lucru pentru vehicule rutiere
  8. Grupul de lucru pentru transporturi rutiere, formare a conducătorilor auto şi comunicare de siguranţă rutieră