Carta Europeană a Siguranţei Rutiere

Carta Europeană a Siguranţei Rutiere: 25.000 de vieţi de salvat!

Reducerea la jumătate a numărului de accidente este o provocare pentru toţi. Şi angajamentul tău contează!

În aprilie 2004, la întâlnirea ministerelor de transport europene de la Dublin, Uniunea Europeană a prezentat o iniţiativă ambiţioasă pentru a reduce numărul de accidente pe şosele, în condiţiile în care o conduită rutieră precară produce 50.000 de accidente anual.

Astfel s-a născut Carta Europeană a Siguranţei Rutiere (o iniţiativă a Comisiei Europene), având ca scop să sprijine orice tipuri de iniţiative care sunt sau vor fi luate de statele membre pentru a creşte siguranţa traficului.

În ultimii ani, problema responsabilităţii sociale a devenit din ce în ce mai importantă, mai ales în zonele considerate de risc. Situaţia României la acest capitol este mult diferită de restul Europei, iar numărul de accidente nu a scăzut, ci, dimpotrivă, a crescut: în 2006, faţă de 2001, au fost cu 7% mai multe incidente rutiere. Implicarea tuturor actorilor sociali – prin acţiuni interne (pentru angajaţi) şi externe (pentru public) – poate ajuta la îmbunătăţirea condiţiilor de trafic din ţară.

Semnând un angajament în cadrul Cartei Europene a Siguranţei Rutiere, entitatea pe care o reprezentaţi acceptă cele 10 reguli ale siguranţei rutiere în Uniunea Europeană şi ajută la dezvoltarea schimbului de experienţă şi a informaţiilor în acest domeniu. Cum? Propunând câteva acţiuni prin care devine semnatar!

Date şi cifre

  • La începutul anului 2008, comunitatea implicată în acţiuni de siguranţă rutieră era formată din 1.000 de semnatari europeni actori-cheie ai societăţii civile, asociaţii, companii şi autorităţi publice, care au pus în practică acţiuni concrete, în concordanţă cu spiritul cartei. Comunitatea creşte în continuare, de la o zi la alta.
  • În ultimii ani s-a înregistrat o îmbunătăţire lentă, dar constantă, în ceea ce priveşte siguranţa rutieră. Totuşi, cifrele prezentate de Comisia Europeană cu privire la România nu sunt optimiste: în anul 2006 s-a înregistrat o creştere a accidentelor rutiere, în comparaţie cu 2001.
  • Platforma concepută pentru susţinerea Cartei Europene a Siguranţei Rutiere oferă tuturor semnatarilor posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile şi bunele practici pentru a-şi face angajamentul mai vizibil la nivel european.
  • Toţi semnatarii şi toate planurile de acţiune se regăsesc la următoarea pagină web: http://www.erscharter.eu/