Membrii CISR

Membrii C.I.S.R. sunt conducătorii sau, după caz, reprezentanţii conducătorilor următoarelor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale:

  1. Ministerul Transporturilor;
  2. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
  3. Ministerul Economiei şi Finanţelor;
  4. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
  5. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;
  6. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;
  7. Ministerul Sănătăţii Publice;
  8. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

De asemenea, Din C.I.S.R. mai fac parte reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiului Bucureşti şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute de lege, şi anume: ai Federaţiei Autorităţilor Locale din România, ai Asociaţiei Municipiilor din România, ai Asociaţiei Oraşelor din România, ai Asociaţiei Comunelor din România şi ai Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

La lucrările C.I.S.R. pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României şi, după caz, reprezentanţi ai mediului universitar, ai institutelor de cercetare, organizaţiilor neguvernamentale sau ai companiilor publice ori private din domeniul siguranţei rutiere. De asemenea, la lucrările C.I.S.R. pot fi invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale interesate.

Activitatea curentă a C.I.S.R. este condusă de ministrul transporturilor, având calitatea de preşedinte, iar primul-ministru coordonează activitatea C.I.S.R.