Cine suntem

Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră este organul consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care asigură concepţia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza strategiei naţionale de siguranţă rutieră şi a programului naţional de acţiuni prioritare pentru implementarea strategiei, a activităţilor privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în aceste domenii, şi evaluarea politicilor publice privind siguranţa rutieră și funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, act normativ modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 20 august 2008.

C.I.S.R. are următoarele atribuții:

 1. elaborează şi supune aprobării Guvernului, prin Ministerul Transporturilor, strategia naţională de siguranţă rutieră şi programele naţionale de acţiuni prioritare pentru implementarea strategiei, precum şi propuneri pentru finanţarea acestora, pe baza propunerilor D.P.I.S.R., armonizând interesele tuturor instituţiilor cu activitate în domeniul siguranţei circulaţiei şi pe cele ale participanţilor la trafic;
 2. elaborează propuneri de acte normative; propunerile de reglementare adoptate de C.I.S.R. sunt înaintate autorităţilor publice competente, potrivit legii, în vederea aprobării;
 3. evaluează rezultatele politicilor publice de siguranţă rutieră şi ale programelor naţionale de acţiuni prioritare pentru implementarea strategiei de siguranţă rutieră;
 4. elaborează programe comune de siguranţă rutieră împreună cu autorităţile administraţiei publice locale;
 5. asigură relaţia instituţionalizată cu reprezentanţi ai Parlamentului, ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai sectorului economic şi social, mediului universitar şi ai asociaţiilor interesate de domeniul siguranţei rutiere, prin intermediul participării acestora la lucrările grupurilor de lucru din cadrul C.I.S.R. şi prin organizarea anuală a Conferinţei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră;
 6. coordonează activităţile publice de colectare, interpretare şi diseminare a datelor privind accidentele rutiere într-un format accesibil tuturor celor interesaţi;
 7. coordonează activităţile publice de informare şi comunicare privind siguranţa rutieră, precum şi activităţile de evaluare şi diseminare a rezultatelor;
 8. stimulează formarea experţilor naţionali în domeniul siguranţei rutiere;
 9. participă la lucrările organismelor internaţionale dedicate siguranţei rutiere;
 10. cooperează cu organisme internaţionale sau naţionale similare.

Prim-ministrul coordonează activitatea C.I.S.R., iar activitatea curentă a C.I.S.R. este condusă de ministrul transporturilor, având calitatea de preşedinte.

În structura C.I.S.R. funcționează Delegația Permanentă Interministerială de Siguranță Rutieră (D.P.I.S.R.), care este alcătuită din experţi ai autorităţilor publice reprezentate în C.I.S.R., desemnaţi de conducătorii autorităţilor publice reprezentate în C.I.S.R.

Activitatea D.P.I.S.R. se desfăşoară la sediul Ministerului Transporturilor sub coordonarea secretarului de stat pentru transport rutier, în cadrul următoarelor grupuri de lucru:

 1. Grupul de lucru pentru colectare şi analiză a datelor şi informare publică;
 2. Grupul de lucru pentru infrastructură şi semnalizare rutieră;
 3. Grupul de lucru pentru educație rutieră;
 4. Grupul de lucru pentru supravegherea circulației rutiere;
 5. Grupul de lucru pentru dezvoltare urbană, mediu şi sănătate;
 6. Grupul de lucru pentru intervenția în caz de accident;
 7. Grupul de lucru pentru vehicule rutiere;
 8. Grupul de lucru pentru transporturi rutiere, formare a conducătorilor auto şi comunicare de siguranţă rutieră.

Secretariatul C.I.S.R. este asigurat de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

SIGURANȚA RUTIERĂ - FIECARE ESTE RESPONSABIL