Strategia Națională privind Siguranța Rutieră 2021-2023

La nivel mondial, Organizația Națiunilor Unite a adoptat, în august 2022, Rezoluția 74/299 privind îmbunătățirea siguranței rutiere, care proclamă Decada acțiunilor dedicate siguranței rutiere 2021-2030, având ca obiectiv reducerea cu cel puțin 50% a numărului de decese și răniri din accidentele rutiere până în anul 2030.  

Acest obiectiv a fost preluat la nivelul Uniunii Europene odată cu publicarea Cadrului de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Următorii pași în direcția „Viziunii zero”.

Programul asumat pentru perioada 2021-2030 vine în continuarea Decadei dedicate acțiunilor privind siguranța rutieră pentru perioada 2010-2020, în cadrul căruia, la nivelul Uniunii Europene, numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere a scăzut cu 36%, de la 29.600 decese la 18.800 decese, o scădere care nu a atins însă obiectivul stabilit pentru această decadă și anume reducerea cu 50% a numărului de decese în accidente rutiere.

Comparație 2011-2020: Mortalitatea  din accidente rutiere în Europa (număr de decese în accidente rutiere la  milionul de locuitori)

Comparație 2011-2020: Mortalitatea din accidente rutiere în Europa (număr de decese în accidente rutiere la milionul de locuitori)
Sursa:https://etsc.eu/wp-content/uploads/16-PIN-annual-report_FINAL_WEB_1506_2.pdf pagina 18

SIGURANȚA RUTIERĂ - FIECARE ESTE RESPONSABIL