Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră

CISR este organul consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care asigură concepţia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza strategiei naţionale de siguranţă rutieră şi a programului naţional de acţiuni prioritare pentru implementarea strategiei, a activităţilor privind îmbunătăţirea siguranţei rutiere, desfăşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi de alte instituţii şi organizaţii cu atribuţii în aceste domenii, şi evaluarea politicilor publice privind siguranţa rutieră, care funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră, act normativ modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 901 din 20 august 2008.

Strategia Națională privind Siguranța Rutieră
pentru perioada 2022 – 2030

SNSR 2022-2030 este un document de politici publice care stabilește cadrul și planificarea implementării obiectivelor și planurilor de acțiune în domeniul siguranței rutiere, definite ca atare în acord cu normele și liniile directoare ale noilor politici ale Uniunii Europene (UE).

Viziunea urmărită prin această strategie este Viziunea Zero,
prin implementarea ”sistemului sigur”,
cu accent pe următoarele mesaje cheie:

  • Responsabilitatea principală a unei autorități cu atribuții în domeniul rutier și a altor entități și instituţii implicate este de a sprijini utilizatorii drumurilor să ajungă la destinația dorită în condiții de siguranță.
  • Abordarea sistemului sigur se bazează pe o poziție etică (Viziunea Zero) în care nu poate fi niciodată acceptabil ca oamenii să fie grav răniți sau uciși pe rețeaua rutieră. Propune un set de principii de proiectare și funcționare pentru a ghida acțiunile întreprinse în coorodonate favorabile atingerii obiectivului asumat pe termen lung.
  • Există o responsabilitate partajată între proiectanți, administratori de drumuri și participanții la trafic, pentru a circula în condiții de siguranță pe rețeaua rutieră.
  • Abordarea sistemului sigur îi obligă pe proiectanții de sistem să ofere un mediu sigur și să considere sistemul combinat ca fiind optim, față de abordarea tradițională care a pus cel mai mare accent pe responsabilizarea utilizatorului drumului.
  • Proiectarea și funcționarea sistemului trebuie să amelioreze erorile factorului uman (utilizatorul drumului).
  • Sunt necesare strategii pentru intervenția la nivelul întregului sistem pentru a elimina accidentele soldate cu morţi şi răniţi grav, precum și pentru a îmbunătăţi inclusiv asistența de urgență și cea medicală necesară victimelor accidentelor.
  • Abordarea sistemului sigur reprezintă cel mai eficient mod de a lua în considerare și de a anihila riscurile de accidente mortale și grave într-o rețea rutieră.
  • Utilizarea noilor tehnologii orientate atât pentru protecția pasagerilor autovehiculelor noi/moderne cât și pentru dezvoltarea mecanismelor de prevenire, monitorizare și intervenție rapidă.
SIGURANȚA RUTIERĂ - FIECARE ESTE RESPONSABIL