Vehicule rutiere

Evoluția parcului de vehicule înmatriculate în perioada 2010-2020.

Sursa:  Institutul Național de Statistică (I.N.S.)  /Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.)

Vechimea medie a autoturismelor din România a fost de 15,9 ani în 2020, plasându-se printre țările din UE cu cele mai vechi flote de autoturisme, alături de Lituania și Estonia. Această vechime ridicată a autovehiculelor determină ca starea tehnică a acestora să fie de multe ori necorespunzătoare pentru asigurarea unui grad ridicat de siguranţă în circulația pe drumurile publice.

În privința ceea ce privește deținătorii de permis de conducere, la finele anului 2020 numărul acestora era de 8.065.846, în creștere cu 25,4% față de anul 2011.

Evoluția numărului de deținători de permise de conducere în decada 2011-2020.

Sursa: D.R.P.C.I.V.

Prin prisma analizei datelor din tabelul de mai jos, care relevă ponderea deținătorilor de permis de conducere din numărul total de cetățeni cu vârsta cuprinsă în intervalele precizate în tabel, se poate concluziona că peste 65% din cei tineri - categoriile de vârstă de 21-30 de ani și 31-50 de ani - sunt deținători de permis de conducere. În acest context se poate remarca și faptul că mai mult de o treime dintre tinerii până în 21 de ani sunt posesori de permis de conducere.

Ponderea deținătorilor de permis de conducere:

Categorii de vârstă

Numărul deținătorilor de permis
de conducere, pe categorii de vârstă

Ponderea deținătorilor de permis
de conducere în categoria de vârstă*

până în 21 de ani

218.479

35,8%

21-30 ani

1.273.007

67,7%

31-50 ani

3.587.153

65,9%

51-70 ani

2.255.795

42,7%

≥ 71 ani

731.412

32,9%

Sursa: DRPCIV și INS, *din populația adultă

Mai multe informații privind vehiculele rutiere aici.

Mai multe informații privind permisele de conducere aici.

 

SIGURANȚA RUTIERĂ - FIECARE ESTE RESPONSABIL